Enligt rapporten "HIV Infection Report in Portugal - 2022" diagnostiserades 1 803 nya fall av hivinfektion under perioden 2020-2021. Av dessa avser 870 fall år 2020 och resterande 933 fall år 2021.

Dokumentet, som presenterades av generaldirektoratet för hälsa(DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge(INSA), visar att antalet nya fall av hivinfektion minskar med 44 procent och antalet nya aidsfall med 66 procent mellan 2012 och 2021.

Under åren 2020 och 2021 har särskilt 415 nya fall av aids diagnostiserats.

Under samma tioårsperiod konstaterades att i 55,4 procent av fallen var diagnosen sen. Och även om "heterosexuell överföring" av sjukdomen fortfarande är vanligast (51,8 %), motsvarade fall hos "män som har sex med män (MSM)" majoriteten av nya diagnoser hos individer av detta kön (56,0 %).

I 91,9 % av de fall som diagnostiserades under dessa två år skedde överföringen genom sexuellt umgänge, medan fall av injicerande narkotikamissbrukare stod för 2,3 % av det totala antalet fall.