Ministern garanterade att regeringen är uppmärksam på läkemedelskostnaderna och betonade att inflationen inte påverkar läkemedelspriserna.

"Problemet med läkemedel är ett annat: Det handlar om att veta om inte prisförsämringen i vissa fall bidrar till att det råder brist på marknaden", ansåg ministern.

Och han tillade: "Vi följer detta mycket noggrant för att garantera att det år 2023 inte blir någon kostnadsökning för användarna, med hjälp av de olika mekanismer som vi har för att korrigera priserna".

Som svar på frågor från PCP:s suppleant João Dias om läkemedelsbrist på apoteken sade Manuel Pizarro att "det finns fall som inte har någon betydelse för patienterna" och insisterade: "Vi måste skilja vetet från agnarna och behandla det som är annorlunda på olika sätt.