"I år har vi stora förväntningar, vi har lämnat pandemin, det är ett annorlunda år, men vi är också oroade eftersom familjerna redan upplever en kraftig minskning av sin köpkraft när de går till snabbköpet. Prisökningen har en stark inverkan på hushållen", sade Carla Salsinha till Lusa.

Ordföranden för UACS styrelse påminde om en nyligen genomförd undersökning som visade att familjerna funderar på att spendera mindre pengar på julhandeln.

"Familjerna funderar på att använda bidraget för att spara för det som komma skall och julhandeln kommer att bli mindre, på grund av rädslan för det som komma skall. Folk är rädda för ekonomers och kommentatorers inlägg om de kommande tre/fyra månaderna med hög inflation", framhöll hon.

Enligt Carla Salsinha kommer familjerna att minska sina utgifter, förutom för nödvändiga varor, till exempel för kläder och böcker.

"Detaljisterna har berättat för oss att folk fortfarande köper, men att de letar efter de billigaste alternativen. Vi har dock höga förväntningar eftersom julen är den bästa tiden för handeln, men å andra sidan är det ett tveeggat svärd ... med dessa utsikter för 2023 får vi se om julen inte blir den tid då familjerna bryter konsumtionstraditionen", sade hon.

Trots detta har handeln också starka förväntningar på början av året på grund av försäljningen.

"Efteråt har vi utförsäljningarna, en annan tid då människor tar tillfället i akt att köpa. De tre första veckorna i januari har alltid starka konsumtionsnivåer eftersom folk utnyttjar försäljningarna", avslutade hon.

Relaterade artiklar: Priserna på baslivsmedel skjuter i höjden - igen.