Pedro Nuno Santos reste med tåg mellan stationerna Cais do Sodré (Lissabon) och Cascais för att uppmärksamma tilldelningen av kontraktet för modernisering av banan, vilket motsvarar en investering på 32 miljoner euro.

Kontraktet, som förväntas pågå i två år, ingår i den första fasen av moderniseringsplanen för Cascaislinjen, för vilken en total investering på cirka 100 miljoner euro planeras.

Efter resan, som varade i cirka 45 minuter och som även Cascais borgmästare Carlos Carreiras (PSD) och delar av Infraestrutura de Portugal (IP) och CP deltog i, höll regeringstjänstemannen ett litet tal för att framhålla Cascais-linjens betydelse och de planerade åtgärderna.

"Vi har en linje från förra århundradet. Det är obegripligt och oförsvarligt att landet har låtit denna linje gå bakåt. Vi har en linje som är en ö inom ramen för det nationella järnvägsnätet. Den är isolerad och har rullande materiel som är nästan 70 år gammal", sade han.

Tjänstemannen använde sig också av de siffror som CP:s ordförande Pedro Moreira offentliggjort för att understryka att tågen på Cascaislinjen transporterar motsvarande 1 700 bussar och 55 000 bilar dagligen, vilket understryker de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med infrastrukturen.


Relaterade artiklar: