Portugisernas uppfattning om god hälsa minskade jämfört med 2020, då 51,3 % av portugiserna ansåg sig vara friska eller mycket friska. Landet ligger under EU-genomsnittet, där 69 % av de tillfrågade anser att deras hälsa är god eller mycket god. Alliansgenomsnittet minskade också jämfört med 2020 (69,5 %).

Uppgifterna rapporterades av Eurostat och anger att bland EU:s medlemsländer (och i motsats till den portugisiska verkligheten) är de länder där de flesta av befolkningen i åldern 16 år eller äldre säger att de känner sig friska eller mycket friska Irland (81,2 %), Grekland (78,3 %), Cypern (77,2 %) och Luxemburg (76,5 %).

I genomsnitt bedömde sju av tio personer i EU i åldern 16 år eller äldre under det senaste året att deras hälsotillstånd var bra eller mycket bra (vilket motsvarar 69 % av urvalet). I likhet med den portugisiska verkligheten är det männen som har en mer positiv uppfattning om sin hälsa, nämligen 72 % jämfört med 67 % av kvinnorna.

Det enda undantaget är Irland. I det nordvästeuropeiska landet är det kvinnorna som i störst utsträckning anser sig ha god eller mycket god hälsa, även om skillnaden inte är särskilt uttalad (81,4 % av kvinnorna mot 81 % av männen).

Enligt uppgifter från Eurostat minskade uppfattningen om god eller mycket god hälsa med åldern 2021. Åldersgruppen 16-24 år anses vara den friskaste, med en gradvis minskning upp till 85 år eller äldre, där endast 2,4 % av de svarande anser sig vara mycket friska.

Skillnaden i upplevd hälsa mellan män och kvinnor ökade också med åldern. I äldre åldersgrupper var skillnaden i procentenheter mellan könen större än i yngre åldersgrupper.

I åldersgruppen 75-84 år fanns det en skillnad på 6,3 procentenheter mellan män och kvinnor. I åldersgruppen 85 år eller äldre fanns det i gengäld en skillnad på 5 procentenheter.


Relaterade artiklar: