"Humberto Delgado-flygplatsen har på sin nuvarande plats blivit en outhärdlig belastning. Att förebygga buller och kontrollera buller och luftföroreningar för att skydda människors hälsa och befolkningens välbefinnande är därför en grundläggande uppgift för staten", står det i motionen.

I detta sammanhang vill Lissabons stadsfullmäktige att "ANA inom kort ska uppfylla sina skyldigheter enligt den handlingsplan för bullerbekämpning på Humberto Delgado flygplats som godkänts av APA (den portugisiska miljömyndigheten) när det gäller åtgärder för att minska befolkningens exponering genom att utföra ljudisolering i byggnader som direkt påverkas av flygplansbuller".

Enligt PCP-partiet lades handlingsplanen för buller vid Humberto Delgado Airport i Lissabon fram av ANA för perioden 2018-2023 och godkändes av APA 2019, vilket "beviljades på villkor att en rad åtgärder, bland annat genomförandet av programmet för ljudisolering, vidtas för att minimera effekterna på staden och särskilt på de områden som ligger nära flygplatsen".

I motionen anges att insatserna förväntades genomföras i två faser, mellan 2021 och 2023, genom ett program som drivs av ANA, för akustisk isolering av de byggnader som påverkas mest av flygbuller i huvudstaden, men som "inte påbörjades", med ljudisoleringsarbeten som ska utföras indirekt påverkade byggnader, hus eller lägenheter med bostadstillstånd, sjukhus, skolor och universitet.

Planerna och handlingsplanerna för bullerbekämpning är ett resultat av den diagnos som de behöriga myndigheterna har ställt genom kommunala bullerkartor och strategiska bullerkartor, där man presenterar åtgärder för att minska befolkningens exponering för buller.

Bristande efterlevnad

"ANA har inte följt den planerade investeringen enligt bullerplanen, vars syfte var att minska exponeringen av befolkningen, särskilt de som bor eller arbetar i områden som ligger nära flygplans landnings- eller startbanor, genom ingrepp i fönsterkarmar och fasader på de mest utsatta byggnaderna, i enlighet med den plan som godkänts av APA", står det i motionen.

I dokumentet konstaterar PCP att buller utgör en allvarlig källa till störningar av människors livskvalitet, främst buller nattetid, och att "bullret från landningar och starter av flygplan på Humberto Delgado flygplats orsakar dagligen många klagomål och allvarliga olägenheter för befolkningen i staden Lissabon och angränsande kommuner".

Som konsekvenser av flygplatsbullret för de drabbade befolkningarna pekar man i motionen på sömnstörningar, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och minskad inlärningsförmåga hos barn, vilket ger allvarliga effekter på medborgarnas hälsa och livskvalitet.


Relaterade artiklar: