"Naturligtvis är de incidenter som har ägt rum allvarliga och det råder ingen tvekan om det. NAV vidtar åtgärder för att rätta till dem och se till att vi inte fortsätter att ha den här typen av fel i framtiden", sade tjänstemannen.

"Detta är ett mycket stort problem för NAV och det identifieras i rapporten, men det är uppenbart att NAV självt, när incidenterna inträffade, omedelbart började vidta åtgärder för att korrigera och se till att detta inte händer igen", tillade han.