Han kan ha varit en lärjunge till Johannes Döparen. Han blev en av de första som följde Jesus och presenterade sin bror Simon Petrus för honom. Som en av de tolv apostlarna vördades han mycket i gamla tider och blev Skottlands skyddshelgon eftersom några av hans ben enligt legenden fördes dit och begravdes på den plats där staden St Andrew's nu ligger.

Högtidsdag den 30 november.