Enligt en källa från Lissabondistriktets ledning för hjälpaktioner (CDOS) och enligt en rapport från Notícias ao Minuto att evakueringen var nedlagd till ett fel i larmsystemet.

Kontakt med Notícias ao Minuto, förklarade IKEA Portugal att det normala återställdes snabbt - mellan fem och tio minuter - och garanterade att det var ett fel.

"Brandlarmet utlöstes, men det var ett systemfel", försäkrade samma källa och förklarade att situationen håller på att utredas.