Enligt dokumentet från generaldirektoratet för administration och offentlig sysselsättning (DGAEP) minskade antalet arbetstagare i alla åldersgrupper under 45 år mellan december 2011 och juni 2022.

"Under denna period ökade medelåldern för arbetstagare inom den offentliga förvaltningen med 4,4 år (från 43,6 år 2011 till 48,0 år 2022)", kan man läsa i BOEP.

Den uppskattade medelåldern ökade i alla yrken, med undantag för yrken inom medicin och vetenskaplig forskning.

Ökningen av antalet arbetstagare i högre åldrar registrerades särskilt bland kvinnor mellan 55 och 64 år.

Enligt dokumentet hade karriärerna inom register- och notarieyrken samt skatte- och tullförvaltningen i juni de högsta medelåldrarna (56,5 respektive 54,9 år), medan karriärerna inom de väpnade styrkorna (34,5 år), brandmännen (40,2 år) och läkarna (41,6 år) hade de lägsta medelåldrarna.

Även Enligt rapporten hade mer än hälften av tjänstemännen i juni högre utbildning, medan 26,5 % hade gymnasieutbildning och 18,3 % grundutbildning.