"Den genomsnittliga summan som spenderas på julhandeln är 377 euro", jämfört med 398 euro, vilket innebär en minskning med 5,2 %, enligt "Christmas Shopping Study 2022", som genomfördes mellan den 26 november och den 9 december på Portugals fastland, med ett urval bestående av 480 personer över 18 år.

När man jämför "de belopp som kommer att spenderas 2022 med 2021, inser vi att 42 % av de tillfrågade säger att de kommer att spendera en lägre summa", står det i dokumentet.

En fjärdedel (25,1 %) av de tillfrågade säger att de inte kommer att köpa julklappar, och i hushåll med barn är alla julklappar till barnen.

Totalt sett säger mer än två tredjedelar (67 %) av de tillfrågade att de köper julklappar till sin make/maka och 63 % till föräldrar, syskon och andra familjemedlemmar", och endast 30 % av de tillfrågade hänvisar till avsikten att köpa julklappar till vänner, enligt studien.

En fjärdedel av portugiserna tänker handla på nätet och en femtedel i köpcentrum, medan 10 % föredrar att handla på gatan.


Relaterade artiklar: