Den nya lagen gör Spanien till det första landet i Europa att anta en sådan lagstiftning. Enligt rapporter ger lagstiftningen arbetstagare med periodisk smärta rätt till så mycket ledighet som de behöver, och det statliga socialförsäkringssystemet - inte arbetsgivarna - betalar räkningen för sjukskrivningen.