Enligt det dokument som skickats till regeringen, de regionala sekretariaten och hamnförvaltningarna kommer arbetstagarna i hamnarna på fastlandet och Madeira att strejka "från kl. 00.00 den 22 december till kl. 24.00 den 23 december", "från kl. 00.00 den 27 december till kl. 24.00 den 29 december" och "från kl. 00.00 till kl. 24.00 den 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 och 30 januari".

"När det gäller fraktfartyg som kommer från eller är avsedda för hamnar i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna kommer respektive verksamhet att säkerställas under de strejkdagar som anges ovan under perioden mellan kl. 08.00 och 17.00, och bör inte inledas någon verksamhet som inte kan slutföras eller avbrytas utanför den fastställda perioden", angav facket.

På Azorerna "kommer inga operationer eller aktiviteter att genomföras under perioderna mellan 08:00 och 10:00 samt 14:00 och 16:00, från måndag till fredag, den 22, 23 och 27. den 28 och 29 december" och "den 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 och 30 januari".

På Azorerna kommer man under dessa dagar inte heller att "tillhandahålla övertidsarbete från måndag till fredag, inklusive perioden från kl. 00.00 till 08.00", och inte heller kommer man att "tillhandahålla någon service till kryssningsfartyg".

Fackföreningen anklagar hamnförvaltningarna för "total brist på tillgänglighet" när det gäller att diskutera förslag till löneöversyn för 2023. SNTAP har gjort "flera förfrågningar om möten" som inte besvarats, "nämligen av förvaltningarna i Sines och Lissabon".

Arbetstagarrepresentanterna pekar också på att "allvarliga situationer" av brott mot lagstiftning och gällande kollektivavtal förekommer, inklusive ett fall som de klassificerar som "arbetstrakasserier" av en arbetstagare i hamnen i Sines.

De minimitjänster som facket föreslår omfattar transport av läkemedel och sjukhusförnödenheter, farligt gods, lastning och lossning av levande djur och lättfördärvliga livsmedel, nödvändiga ingripanden i händelse av brand, kollision, öppet vatten, grundstötning av fartyg, oljetankfartyg eller fartyg med farlig last ombord av säkerhetsskäl, bunkringstjänster och portugisiska fartyg för humanitärt och militärt bruk samt förflyttning av fartyg som är nödvändig för att undvika avbrott i försörjningen av militära flygplan och, om nödvändigt, försörjningen av bränsle.

Det gäller även fartygsrörelser för att ta sjuka, allvarligt skadade eller döda i land, upprätthållande av säkerhetsförhållandena i hamnen och ingripande vid incidenter, och i Porto Santo (Madeira) kommer bränslefartygens verksamhet att säkerställas.