I ett uttalande uppger GNR att den andra fasen av insatsen kommer att pågå fram till måndag med "samordnade patrulleringar, inspektioner och åtgärder för att öka medvetenheten om resor i samband med nyår".

Under denna period kommer GNR att vara "särskilt uppmärksam" på förarnas riskbeteenden, nämligen överdriven hastighet, farliga manövrar, användning av mobiltelefon under körning, korrekt körning i körfältet längst till höger på motorvägar samt användning av säkerhetsbälten och barnstolar.

GNR rekommenderar förarna att noggrant planera sina resor och undvika perioder på dagen då trafiken förväntas vara som mest intensiv, att stanna upp för att vila, att anpassa hastigheten till väderförhållanden, vägens skick och trafikmängden samt att köra uppmärksamt, försiktigt och defensivt.


Under den första fasen av operationen, som ägde rum mellan den 22 och 26 december, registrerade GNR 867 olyckor som orsakade åtta dödsfall, 12 allvarliga skador och 199 lindriga skador, förutom att man arresterade mer än 100 förare för att de hade en alkoholhalt i blodet som ansågs vara kriminell.


Relaterade artiklar: