I november tog den portugisiska hotellsektorn emot 1,7 miljoner gäster och registrerade 4,2 miljoner övernattningar. Jämfört med samma månad 2019, när det gäller utländska turister, ökade övernattningarna med nästan 6 %, vilket motsvarar "den största ökningen jämfört med 2019", sedan pandemins början. Övernattningar från invånare ökade mer blygsamt (0,8 %), enligt uppgifter från den snabba uppskattningen som släpptes av det nationella statistikinstitutet(INE).

I november förra året bidrog den inre marknaden med 1,3 miljoner övernattningar och registrerade återigen en positiv utveckling, i storleksordningen 6,3 %, efter en minskning med 3,2 % i oktober. Den externa marknaden uppgick till 2,9 miljoner, vilket innebär en ökning med 26,4 %.

Övernattningar från invånare i Förenade kungariket och Tyskland stod för 14,7 % respektive 12,8 % av de totala övernattningarna från utländska turister i november. Utvecklingen jämfört med samma period 2019 var dock annorlunda: medan de i Storbritannien minskade med 1,8 %, ökade de i Tyskland med 2,8 %.

Amerikanska turister

Turister från USA såg övernattningar öka med 42,7 % jämfört med november 2019 (42,7 %). Den nordamerikanska marknaden står nu för 8,8 % av de totala övernattningarna av utländska turister i Portugal, exakt samma procentandel som för den spanska marknaden, även om trenden i detta fall var den motsatta (-7,8 %).

Den franska marknaden har däremot ökat med 19,1 % till 7,7 % av de utländska turisternas totala övernattningar. Det är också värt att notera tillväxten på de tjeckiska (94,1 %), polska (50,4 %) och irländska (36,2 %) marknaderna.

Under de första elva månaderna 2022 ökade övernattningarna med 89,4 % (22,4 % bland inrikes födda och 157,7 % bland utrikes födda).

I november var 31,6 % av logianläggningarna stängda eller registrerade inga gäster.

Tillväxt inom alla sektorer

Övernattningarna på hotell (som står för 82,3 % av det totala antalet) ökade med 19 % (3 % jämfört med november 2019), medan övernattningarna på lokala inkvarteringsanläggningar (14,9 % av det totala antalet) ökade med 23,9 % ( 6,8 % jämfört med november 2019).

Det var dock inom landsbygds- och boendeturism (en andel på 2,8 %) som den största ökningen noterades jämfört med november 2019. I detta segment ökade övernattningarna med 9,5 %, vilket motsvarar en ökning med 38 ,6 % jämfört med november 2019.

INE:s uppgifter visar också att det i november skedde en ökning av antalet övernattningar i alla regioner i landet. Lissabons storstadsområde koncentrerade det högsta antalet, med 32,9 % av det totala antalet övernattningar, följt av Algarve och norr med 17,5 %.

Jämfört med 2019 års nivåer ligger dock Algarve 5,4 % under de övernattningar som registrerades under samma månad under perioden före pandemin, liksom den centrala regionen (-2,3 %) och Alentejo (-1,6 %).

De största ökningarna noterades i sin tur på Madeira, där övernattningarna av utländska turister ökade med 24,9 %, och på Azorerna, som noterade ytterligare 17,5 %.