Den säsongsprognos som utarbetats av det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) för perioden januari-mars 2023 visar att det kommer att regna mindre i februari månad på nordkusten.

Enligt IPMA:s säsongsprognos väntas även den västra gruppen av Azorerna få mindre nederbörd än vanligt (-10 till -5 mm) under januari månad. I februari gäller denna negativa anomali även för kusten i den norra regionen.

I mars bör nederbördsmängderna ligga inom det vanliga intervallet för säsongen i hela landet.

När det gäller den genomsnittliga månatliga lufttemperaturen väntas en positiv avvikelse på mellan 0,25 och 0,5 °C för fastlandet och Madeira under de tre månaderna. På Azorerna gäller denna prognos för Orientalgruppen under de tre månaderna, men endast i februari och mars för de övriga grupperna.