Help Flash, en lampa som hjälper till att signalera ett fordon i händelse av ett haveri eller en olycka, säljs redan i Portugal genom Galp-nätverket. Denna lysande säkerhetsanordning har fått sin effektivitet erkänd i Spanien och är nu lagligen ett alternativ till den traditionella signalering triangel.

I Portugal kan Help Flash användas på ett säkert och lagligt sätt som en signalering komplement till den obligatoriska triangeln.

Help Flash-säkerhetslampan använder en kraftfull lysdiod som är synlig på en kilometers avstånd och i alla riktningar (360º), vilket gör det möjligt att varna andra trafikanter om förekomsten av en potentiell fara i enlighet med NM.

Genom ett magnetiskt fäste kan Help Flash placeras på vilken metallisk yta som helst och aktiveras automatiskt.

En av de viktigaste egenskaperna hos ljusanordningen Help Flash är att föraren inte behöver lämna fordonet vid stopp, haveri eller olycka utan att först varna andra trafikanter för den potentiellt farliga situationen.