Chega-partiet har lagt fram ett förslag till resolution om att "genomföra en undersökning av vildsvinspopulationen i Portugal och effektivisera ersättningen för skador som orsakas av vildsvinens närvaro".

I dokumentet anser partiet som leds av André Ventura att det är "otvetydigt" att staten måste ingripa mot vildsvinspopulationen i Portugal och de problem som den har orsakat på landsbygden. I detta syfte begär partiet att det skall göras en "uppdaterad undersökning av vildsvinsbeståndet i Portugal så att man kan förstå dess utveckling och de omständigheter som vi befinner oss i i dag", samt att det skall garanteras att "ersättning för skador och/eller förluster som orsakats jordbrukare, bilister och befolkningen i allmänhet vid skador som orsakats av den okontrollerade tätheten av denna art skall påskyndas", och att "jaktkontrollen skall vara adekvat för att skydda folkhälsan".

Chega börjar med att konstatera att "under de senaste åren har vildsvinspopulationen i vårt land ökat på hela det nationella territoriet, en omständighet som till och med har motiverat olika nationella åtgärder från ICNF:s sida - det nationella institutet för bevarande av naturen och Florestas - i syfte att kontrollera och korrigera tätheten av denna art", och anser att "de skador som orsakas av den okontrollerade närvaron av denna art i närheten av människor eller av de utrymmen som den upptar för de mest varierande ändamål, har motiverat en ökning av klagomålen från olika sektorer i samhället under de senaste åren".