Enligt Reuters: "Fastighetsexperter förväntar sig en ytterligare nedgång i det nya bostadsbyggandet i Tyskland nästa år, enligt vårrapporten från den tyska fastighetsföreningenZIA". Samtidigt som klyftan mellan utbud och efterfrågan kommer att öka till 700 000 byggnader under de kommande åren.