Beslutet har fattats av kommissionens institutionella styrelse och omfattar förutom de professionella enheterna för personalen vid gemenskapsledningen även mobila enheter vid institutionen.

De anställda måste avinstallera applikationen från sina professionella enheter senast den 15 mars, säger en talesman.

"Denna åtgärd syftar till att skydda kommissionen från hot mot cybersäkerheten och åtgärder som kan utnyttjas för cyberattacker mot kommissionens affärsmiljö. Utvecklingen av säkerheten på andra sociala medieplattformar kommer också att bli föremål för en permanent översyn", meddelade Bryssel.

Enligt kommissionen, som avvisar att ha gett efter för påtryckningar från USA om att förbjuda den kinesiska sociala nätverksplattformen, "är denna åtgärd i linje med kommissionens strikta interna policy för cybersäkerhet när det gäller användningen av mobila enheter för att utföra kommunikation i samband med arbetet" och "kompletterar de råd som kommissionen länge har gett sina anställda, så att de tillämpar bästa praxis när de använder sociala medieplattformar och håller ett öga på cyberrymden i sitt dagliga arbete".


"Besviken"


TikTok uttryckte sin besvikelse över Bryssels beslut att avbryta användningen av applikationen på personalens yrkesmässiga enheter, vilket man ansåg vara "fel och baserat på grundläggande missuppfattningar".

"Vi är besvikna över detta beslut, som vi anser vara fel och baserat på grundläggande missuppfattningar" och "vi kontaktade Europeiska kommissionen för att klargöra situationen och förklara hur vi skyddar uppgifterna för de 125 miljoner människor i hela EU som använder TikTok varje månad", sade en talesman.

"Vi förbättrar kontinuerligt vår strategi för datasäkerhet, bland annat genom att inrätta tre datacenter i Europa för att lagra användardata lokalt, ytterligare minska anställdas tillgång till data och minimera dataflöden utanför Europa", avslutade samma källa.