Studien, som gjorts med hjälp av realtidsdata om flygkapacitet, visar hur USA förbereder sig för att besöka Portugal via huvudstaden i år. USA koncentrerade sina ansträngningar på att öka konnektiviteten med Portugal med 30,41 % sedan förra året och 31,78 % jämfört med 2019. De tre huvuddestinationer som mest ökade den direkta flygförbindelsen med Lissabon kompletteras av Brasilien och Spanien.

De andra länder som har ökat sin flygkapacitet till Lissabon är, i tur och ordning, Schweiz, Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, där det sista landet är det som ännu inte helt har återhämtat sig från konnektivitetsnivåerna före pandemin, men som visar en ökning jämfört med förra året.