AT har på sociala medier delat länkar till en informationsbroschyr om NIF-nummer för utländska medborgare, vilka som kan få dem och hur man får ett.

Skattemyndigheten påminner om att "registrering som skattebetalare är obligatorisk för alla medborgare, nationella eller utländska, bosatta eller icke bosatta, som enligt lagens bestämmelser är skyldiga att fullgöra skattskyldigheter eller avser att utöva sina rättigheter hos AT".

I AT förklaras också att "registrering som skattebetalare innebär att man erhåller ett skatteidentifieringsnummer (NIF) och är ett viktigt villkor för många handlingar i det dagliga livet, inte bara skattefrågor, utan även i samband med anställning, kontrakt, öppnande av bankkonton och socialförsäkring".

Det är värt att komma ihåg att begäran om tilldelningen av NIF kan göras antingen elektroniskt på finansportalen, via (e-branch), eller personligen, på vilken Finanças som helst (efter överenskommelse) eller i en medborgarbutik.