"Det här projektet är ett verkligt strukturerande projekt för att skapa en samverkan mellan tre kommuner som, trots att de är grannar, i praktiken befinner sig på ett stort avstånd om de inte har en ordentlig samverkan", sade premiärminister António Costa i Olhão.

Tunnelbanan mellan Olhão, Faro och Loulé kommer att vara 38 km lång och ha 24 hållplatser och betjäna cirka 185 000 invånare i de tre kommunerna (40 % av Algarves befolkning), varav 70 000 kommer att bo mindre än 600 meter från en hållplats.

Enligt den tidigare studien kan cirka 40 000 resor göras per dag, och en eventuell förlängning av linjen till Albufeira och Fuseta undersöks för närvarande.

"Jag är väl medveten om att det inte alltid är lätt för kommunerna att förstå varandra och att samarbeta, särskilt när det gäller ett projekt som inte specifikt tjänar någon av dem, utan som bara är helt meningsfullt när det gäller att tjäna de tre tillsammans", avslutade António Costa.

Ordföranden för kommissionen för samordning och utveckling(CCDR) i Algarve, José Apolinário, underströk å sin sida att presentationsceremonin innebar "startskottet" för ett projekt där Algarveborna har "ambitionen att föra ett projekt framåt".

CCDR do Algarve är den enhet som utarbetat studien om spårbunden trafik på axeln Loulé, Faro och Olhão, där fem olika sträckningsalternativ utvärderades, liksom olika tekniska alternativ.