Studenter i flera portugisiska städer demonstrerar för att öka medvetenheten om den globala uppvärmningen och behovet av att vidta åtgärder för att stoppa den, initiativ som tas runt om i världen och som är en del av rörelsen "Fridays for Future", som initierats av Greta Thunberg .

I Portugal kräver unga människor inom ramen för rörelsen "Student Climate Strike" att fossila bränslen ska upphöra senast 2030 och att 100 procent förnybar och tillgänglig energi ska vara tillgänglig för alla människor senast 2025.

Dinis Costa, en av de aktivister som deltog i demonstrationen, anklagade oljebolagen för att ha "rekordvinster" samtidigt som de ökar levnadskostnaderna.

"Regeringens passivitet leder oss till kollaps. För att det ska bli slut på fossila bränslen senast 2030 måste vi betala för dem", sade den unge mannen.