Hans föräldrar, som hade varit barnlösa i så många år, döpte honom efter Franciskus av Assisi, vars förbön de hade sökt. Vid 16 års ålder drog han sig tillbaka som eremit i en grotta vid havet. Många lärjungar följde efter honom och bildade den första gemenskapen i Minimororden, som lockades av hans helighet.


Det namnet valdes för att beteckna deras önskan att betraktas som de minsta i Guds kyrka. De levde ett liv i extrem stramhet, sov på bar mark och höll ett löfte om evig avhållsamhet från kött. Helgonet sade till dem: Jag förmanar er allvarligt, mina bröder, att se till ert andliga välbefinnande. Döden är säker, livet är kort och försvinner som rök.

Credits: PA; Författare: PA: PA;

År 1481 reste den helige Franciskus av Paola till Frankrike på begäran av kung Ludvig XI, som var långsamt döende. Helgonet sade till honom: Även kungarnas liv ligger i Guds händer och har sina tidsgränser. Ludvig blev inte helad, men lärde sig av Franciskus att dö i fred med Herren. Hans efterträdare, Karl VIII, valde helgonet som sin rådgivare och byggde åt honom flera kloster i Frankrike och Italien. Den helige Franciskus av Paola dog 1507.