På begäran av parlamentsledamot Inês Sousa Real från PAN-partiet förklarade chefen för generaldirektoratet för livsmedel och veterinärmedicin (DGAV) i miljöutskottet att ändringen beror på att gemenskapsförordningar tillämpas direkt i medlemsstaterna, till skillnad från direktiv som måste införlivas.

Handel med sällskapsdjur

När Susana Pombo talade om frågan om att skicka husdjur till Europa medgav hon att det finns bevis för att det förekommer handel med husdjur.

Mellan 2018 och den 4 maj, sade hon, exporterades mer än 21 000 husdjur, främst hundar, med Tyskland som huvuddestination.

PAN:s begäran om att höra Susana Pombo var relaterad till en TVI-rapport som publicerades i januari om att djur skickades till olika europeiska länder, där en "adoptionsavgift" på mellan 300 och 500 euro betalades för varje djur, som enligt uppgift skulle tjäna till att betala utgifter som är förknippade med transporten av djuret.

I rapporten fördömdes påstådda oegentligheter i processen, och därför begärde PAN-partiet en utfrågning för att klargöra tvivel och luckor som identifierats i frågan.