"En reducerad skattesats tillämpas på dem under en övergångsperiod" motsvarande 40 % av tulltaxan från och med den 1 januari 2024, 60 % av tulltaxan från och med den 1 januari 2025 och 80 % av tulltaxan från och med den 1 januari 2026. Från och med 2027 ska man för husbilar betala 100 % av den tillämpliga ISV.

Generalsekreteraren för Portugals bilförbund(ACAP), som kontaktades av Lusa, ansåg att "sunt förnuft rådde" när man valde en övergångsperiod och en progressiv uppdatering av ISV-uppdateringen som fokuserar på husbilar.

"När ACAP fick kännedom om det ursprungliga förslaget (från regeringen, att avskaffa den reducerade ISV-satsen för husbilar) bad man omedelbart om möten med parlamentsgrupperna och vi hade en utfrågning i budget- och finansutskottet, där vi uppmärksammade deputerade på att det är omöjligt att i år sätta ökningen från 30 % till 100 % av skatten i kraft", säger Helder Barata Pedro.

Han förklarade att beställningar av denna typ av fordon "görs var sjätte månad", så "när det i början av oktober [2022] blev känt att det skulle ske en förändring i januari fanns det redan beställningar på leveranser, där priset på husbilen beräknades med den ISV som gällde".