Förklaringen om rättelse publicerades i Diário da República tidigare i veckan och Simão de Sant'Ana, från Abreu Advogados, förklarade att den "klargör innehållet i flera normer som, om de inte rättas, skulle ge upphov till tolkningstvivel" och i slutändan leda "till rättsliga lösningar som skiljer sig från dem som finns i det slutliga förslaget som röstats fram och godkänts av republikens församling".