Denna lag tvingar upphovsmän att öppet redovisa sponsring, förbjuder reklam för produkter som tobak och tvingar upphovsmän att underteckna formella avtal med sponsorer.