I ett uttalande om bränderna i Kanada och effekterna i Portugal rapporterar det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) att de skogsbränder som har plågat Kanada i flera veckor har släppt ut "betydande mängder gaser och partiklar som transporteras och sprids av vindar" i atmosfären.

Enligt IPMA kommer en cyklonisk cirkulation att leda till en storskalig transport av dessa föroreningar, främst kolmonoxid, längs Nordatlanten, som anlände till Azorerna förra tisdagen.

IPMA konstaterar dock att "koncentrationerna av dessa föroreningar är lägre än de fastställda lagliga gränserna och bör därför inte utgöra något hot mot människors hälsa".


IPMA konstaterar att dessa föroreningar kommer att fortsätta att transporteras och bör nå Iberiska halvön från och med söndag, men i lägre koncentrationer än på Azorerna.

IPMA påminner också om att det norska institutet för miljö- och klimatforskning i förra veckan bekräftade förekomsten av partiklar från bränderna i Kanada i luftprover som samlats in vid Birkenesobservatoriet i södra Norge.