Enligt en rapport från ECO har arbetskraftskostnaderna per producerad enhet ökat i de flesta länder under de senaste tre åren. Detta händer när arbetstagarnas ersättning (löner och annan ersättning) i nominella termer registrerar en tillväxt som överstiger produktivitetsökningen.

Detta är fallet med Portugal, som mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet i år registrerade en ökning med 19,2% av arbetskraftskostnaderna per produktion, cirka 1,2 gånger över genomsnittet i OECD.

Bland de 29 OECD-länderna med uppgifter i denna fråga var det bara Irland som hade en minskning av arbetskraftskostnaderna per genererad förmögenhet under de senaste tre åren. I motsatt riktning går Litauen som under de senaste tre åren har registrerat en tillväxt på nästan 40% i arbetskraftskostnader.

Men när inflationen tas med i beräkningen hamnar Portugal i täten och uppvisar den högsta reala ökningen av arbetskraftskostnaderna per producerad enhet under de senaste tre åren bland OECD-länderna.

Enligt OECD-data ökade den reala arbetskraftskostnaden per producerad enhet i Portugal med 4,9% mellan fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet i år, medan det i genomsnitt för OECD-länderna var en real minskning med 1,1% av arbetskraftskostnaderna.

"Vi är det land i Europa där minimilönen ligger närmast genomsnittslönen", påminner João Cerejeira, professor vid University of Minho, och noterar också att Portugal är ett av de länder där "minimilönen har stigit mest under de senaste åren".