De högsta medelåldrarna för att lämna föräldrahemmet, 30 år eller äldre, noterades i Kroatien (33,4 år), Slovakien (30,8), Grekland (30,7), Bulgarien och Spanien (båda med 30,3), Malta (30,1) och Italien (30,0).

Enligt EU:s statistiktjänst registrerades däremot de lägsta medelåldrarna, alla under 23 år, i Finland (21,3 år), Sverige (21,4), Danmark (21,7) och Estland (22,7).

Vid en analys av kön lämnar män (EU 27,3) föräldrahemmet senare än kvinnor (EU 25,4), en skillnad som följs av de 27 medlemsstaterna.

Portugal (30,4 år) är det nionde medlemslandet där män lämnar hemmet efter 30 års ålder, tillsammans med Kroatien (34,7), Bulgarien (32,3), Grekland (32,1), Slovakien ( 31,9), Spanien (31), Italien (30,9), Malta och Slovenien (30,5 år vardera).

Kroatien är det enda EU-land där kvinnor lämnar hemmet efter 30 (30,2), följt av Malta (29,8), Slovakien (29,7), Spanien (29,5), Grekland (29,2) och Portugal (29 år) tillsammans med Italien.