I ett uttalande säger företaget som är specialiserat på att försvara flygpassagerarnas rättigheter att av de nästan 10 miljoner passagerare som avgick från en av de portugisiska flygplatserna avgick endast 62% vid den angivna tiden.

" Analysera antalet passagerare som flög från Portugal, 2023 såg en ökning jämfört med de som registrerades 2022 och 2019, plus 800 tusen respektive 728 tusen. När det gäller de störningar som passagerarna kände på sina flygningar finns det dock utrymme för förbättringar, eftersom 38% påverkades i år när 2019 var detta värde 36% (38% 2022)", detaljer AirHelp.