"De visade vad vi är: självklart är vi fado, vi är torsk, vi är caldo verde, vi är portugisisk gryta, vi är vira och corridinho. Vi är allt detta, vi har en själ. Vi är Cristiano Ronaldo", sade Marcelo Rebelo de Sousa, på den näst sista dagen av sitt officiella besök i Kanada tillägnad portugisiska emigrantgrupper.

"Vi är så många mästare på så många områden. Men Portugals största mästare är ni, det portugisiska folket. Var och en av er är en mästare. Ibland vet ni inte om det, men ni är mästare, för vad ni har gjort under dessa 70 år", sade statschefen.

Enligt Marcelo Rebelo de Sousa, om "presidenten representerar alla portugiser", varje portugisisk person utomlands "representerar hela landet", och alla som är en emigrant i Kanada är "också kanadensiska, portugisiska-kanadensiska, men framför allt portugisiska, och representerar Portugal" .

"Portugal skapas varje dag inuti och utanför - och oftare utanför än inuti", hävdade han.