"Med tanke på kvartalsvärdena och inte året som slutar i kvartalet var AP:s [offentliga förvaltningars] balans under andra kvartalet 2023 positiv på 689,0 miljoner euro, vilket motsvarar 1,0% av BNP, vilket kan jämföras med 1,4% under samma period förra året", säger INE i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna efter institutionell sektor.

Jämfört med samma period föregående år ökade intäkterna med 7,8% och utgifterna med 8,9%, enligt statistikinstitutet.

Under årets tre första månader noterade Portugal ett budgetöverskott på 1,2% av BNP.

För hela detta år behåller regeringen sin prognos om ett underskott på 0,4 %, i linje med 2022 och under de 0,9 % som noterades i statsbudgeten för 2023, vilket finansministern meddelade i april i presentationen av stabilitetsprogrammet (PE).