För att fira födelsedagen för dessa två områden som förklarats lokala skyddade landskap, hölls en symbolisk handling av miljövolontärarbete i Fonte Benémola för att avlägsna rester längs gångvägarna i detta skyddade landskap, i fritidsparker och parkeringsplatser.
Detta område som är känt i Algarve för sin stora mångfald av flora och fauna och, när det gäller Rocha da Pena, ett område med mycket geologiskt värde, finns det en nästan konstant tillströmning av turister och besökare året runt.
Enligt kommunfullmäktige i Loulés rådhus, Carlos Carmo, är dessa områden välbevarade och har alltid tillsyn, till exempel ett system som gör det möjligt för rådhuset att i genomsnitt veta hur många människor som kommer in och hur länge de tillbringar där.
Men det är alltid bra att komma ihåg och öka medvetenheten bland de människor som besöker oss. Det är därför ”under året, många aktiviteter främjas i syfte att skydda dessa områden, före pandemin bjöd vi också in studenter från våra skolor att delta i dessa initiativ”, sa rådgivaren till Portugal News. P.M.