Sağlık Genel müdürü Graça Freitas düzenlediği basın toplantısında, “DGS, 12-15 yaş arası gençlerin ciddi hastalıklarla ilişkili komorbiditelerle öncelikli aşılanmasını önerir” dedi.

DGS, aşılama olasılığının bu yaş grubundaki tüm çocuklara tıbbi endikasyon ve aşıların mevcudiyetine göre verilmesi gerektiğini düşünmektedir.