“ Ölüm vakaları 77 yıllık bir ortanca yaş olan bir grup bireyde meydana geldi ve mutlaka her ölüm ve uygulanan aşı arasında nedensel bir ilişkinin varlığını öngörmez, aynı zamanda Portekiz nüfusunun normal ölüm kalıpları içinde yer alır”.

27 Aralık 2020'de aşı kampanyasının başlangıcından 26 Eylül'e kadar 15.956,183 dozdan, 5,929 (yüzde 37) “ciddi” ve 9,993 (yüzde 63) “ciddi olmayan” olarak sınıflandırılan 15,922 advers reaksiyon raporu (ADR) kaydedildi.

“ Şiddetli” olarak bildirilen reaksiyonların 3,612'si “klinik olarak önemli” (yüzde 23), 1,517 sakatlık (yüzde 9,5), 557'si hastaneye yatış (yüzde 3,5), 158'i yaşam için risk (yüzde 1) ve 85 ölüm (yüzde 0,5) olarak sınıflandırıldı.

“ Aşılama programının seyri ve covid-19'a karşı aşılarla ilişkili şüpheli ADR'lerin bildirilmesi için uyarıcı artmıştır”, raporu vurguluyor.

Bununla birlikte, “advers reaksiyonlar seyrektir, 1.000 aşıda yaklaşık 1 vaka, zaman içinde istikrarlı bir değer.”

En fazla vaka sayısı 25/49 yaş grubunda (2,799), en fazla aşı sayısının uygulandığı grupta (5,420,526) tescil edilmiştir.

İnfarmed raporları, 3 yaşın altındaki çocuklarda ciddi olmayan reaksiyonlar, “anneleri aşıya maruz kalmış olabilir çocuklarda ciddi olmayan ateş, yetersizlik veya sinirlilik” ile ilgili olduğunu açıklayan 22 vaka.

12-17 yaş grubunda, 1.000 uygulanan doz başına 0.1 advers reaksiyonu temsil eden 994.827 aşılı aşıda 47 olgu şiddetli ve 30 olgu ciddi olmayan olarak bildirilmiştir.

Infarmed'e göre, ciddi olarak bildirilen vakalar, aşılanan kişinin bireysel profiline bağlı olan alerjik tip reaksiyonlardır.

18-24 yaşları arasında, 1.066,386 aşı ile 310 ciddi ve 433 ciddi olmayan reaksiyon kaydedildi.

50/64 yıl grubunda toplam 3,887.,195 doz için 1.360 ciddi ve 2.247 ciddi olmayan reaksiyon rapor edilirken, 65/79 yaş grubunda 775 ciddi ve 1,206 ciddi olmayan reaksiyonlar (3,233.934 aşıda) kaydedilmiş ve 80, 363 şiddetli ve 279 ciddi olmayan reaksiyonlar (1,352,978) kaydedilmiştir. uygulanan aşılar).

Toplam advers reaksiyonların 8,434 Pfizer/BioNtech aşısı ile ilgilidir, toplam 10,731,924 uygulanan dozlarda, Astrazeneka'dan 4,293, 2,202.274 aşılanmış dozlarda, Moderna'dan 1,778 (1,901.818 doz) ve Janssen'den 1,340 (1,120,167).

Uygulanan her 1.000 doz için Pfizer, Moderna ve Janssen aşılarında bir ADR, AstraZeneca'da ise iki ADR rapor edildi.

İnfarmed, bu verilerin “farklı nüfus alt gruplarında ve farklı dönemlerde ve epidemiyolojik bağlamlarda kullanıldığı için aşılar arasındaki güvenlik profillerinin karşılaştırılmasına izin vermediğini” vurguluyor.

Reaksiyonların çoğunluğu kadınlarda, 3,925 ciddi ve 6.739 ciddi olmayan vaka raporuyla, erkeklerde ise sırasıyla 1,688 ve 2,702 idi.

En çok rapor edilen reaksiyon baş ağrısı (3,826), ardından ateş (3,820), kas ağrısı (3,744), enjeksiyon yerinde ağrı (3,347), yorgunluk (1,864), titreme (1618), bulantı (1,453), eklem ağrısı (1,187), genelleştirilmiş ağrı (1.067), baş dönmesi (960), halsizlik (900), ağrı mities (830), genişlemiş lenf düğümleri (808), organ zayıflığı (728), kusma (716).

Aşılama sonrası 30 dakikalık iyileşme döneminde, herhangi bir acil alerjik tip reaksiyonun ortaya çıkması izlenir. Bu süreden sonra, ciddi bir alerjik reaksiyon şüphesi derhal tıbbi yardım istemelidir.