Sağlık

Genel Müdürlüğü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doktor Ricardo Jorge'nin ortak epidemiyolojik bültenine göre, ulusal düzeyde insidans oranı 83.3'ten 842'ye yükseldi.

Anakara Portekiz'de bu gösterge de 83.2 den 100 bin kişi başına 84,4 olguya yükselmiştir

Virüsü taşıyan her kişiden kaynaklanan ikincil enfeksiyon vakalarının sayısını tahmin eden Rt, Çarşamba günü kaydedilen değerlere göre bugün tekrar yükseldi, 0,97 ila 1 ulusal ve anakara Portekiz 0,97, 98 ila 1.

Rt verileri ve 100.000 kişi başına 14 gün içinde yeni vakaların insidansı - salgının izlenmesi için risk matrisini oluşturan göstergeler - sağlık makamları tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri güncellenmektedir.

Hükümetin portalına göre covid-19, “salgın evriminin izlenmesi insidansı ve Rt göstergelerine göre gerçekleştirilecek devam edecek, aşı evrimine göre uyarlanmış (uyarı seviyesi 240, seviye risk 480)”.