Avrupa istatistik bürosundan alınan verilere göre, özel kullanım için akaryakıt fiyatlarının oynaklığı Eylül ayında%22,9'luk bir zirveye ulaştı ve Mayıs 2020'de kaydedilen yıllık enflasyonun en az%-20'lik bir zirveye ulaştı.

Mayıs ayında, AB'de yakıt ve yağlayıcı fiyatları yıllık enflasyon oranı%22,7 olarak göstermişti.

27 Üye Ülke arasında Lüksemburg (%30,7) en yüksek yıllık artışı gösterirken, bunu Romanya (%29,3) ve Slovenya (%28,7) izledi, İrlanda (%15), İtalya (%17,5), Finlandiya (%17,8) ve Yunanistan (%18,1), özel kullanım için yakıt ve yağlayıcı fiyatlarındaki en küçük artışları kaydetti.

Portekiz'de fiyatlar Eylül ayında%19,5'lik bir yıllık enflasyona sahipken, Mayıs ayında%21,6'lık bir zirveye ulaştı.