Kararname, Bakanlar Kurulu tarafından Eylül ayı başlarında onaylandı ve bu ürünleri 1 Kasım'dan itibaren piyasaya koyma yasağı oluşturdu.

Kararname kanunu, 5 Haziran 2019 tarihli “tek kullanımlık plastik ürünlerin etkisinin azaltılması” ve “oksitobozunur plastikten yapılmış ürünler” konulu bir Avrupa direktifini kısmen aktarmıştır.

Avrupa direktifini takiben, Hükümet diploması içecek ve hazır gıdalar için paketleme için bardak tüketimini azaltmak için iki hedef belirlemektedir: 31 Aralık 2026 yılına kadar tüketimde%80 azalma, 2022 değerlerine göre ise 31 Aralık 2030'a kadar%90 düşüş.