“ Madeira Özerk Bölgesinde (RAM) grip aşılama kampanyasının başlangıcından bu yana, 27 Eylül 2021, Madeira'da zaten alınan aşıların toplam sayısını oluşturan 18.000'den fazla aşı uygulanmıştır”, ofisi tarafından dağıtılan bir not okur. Takımadalar Sağlık Bakanı.

Belgede, özerk bölgenin sağlık makamları, nüfusun “hızlı tükenmesine” katkıda bulunan bu tür aşılara gösterilen “güçlü bağlılığı” vurgulamaktadır.

Notta, bölgenin bu hafta boyunca daha fazla aşı alımını planladığını belirtti.

“ Yukarıdakilerin ışığında, şu anda aşı merkezlerinin yalnızca nüfusa Covid-19'a karşı aşı sağlayacağını bildiriyoruz” diye ekliyor.

Sağlık yetkilileri, “Madeira'daki gribe karşı daha fazla aşı alınır alınmaz”, nüfusun usulüne uygun olarak bilgilendirileceği sonucuna vardılar.