Ekim ayının son gününde ve bir önceki aya kıyasla, iki nehir havzasında depolanan hacimde bir artış ve 10'da bir azalma oldu.

Veriler, Barlavento havzasının Ekim sonunda en düşük su kullanılabilirliğine sahip olduğunu gösteriyor (%13,9).

Lima (%23,4), Ave (%35,9), Sado (%40,8) ve Mira (%42,7) havzalarının da Ekim ayı sonunda su kullanılabilirliği düşüktü.

SNIRH verilerine göre Guadiana (%75,6), Mondego (%67,5), Douro (%67,2), Batı (%63,8), Tagus (%60,4), Cávado (%58,9) ve Arade (%56,5) Ekim ayı sonunda en yüksek depolama seviyelerine sahipti.

Douro, Mondego, Ribeiras do Oeste, Guadiana ve Arade havzaları hariç Ekim 2021 depolama ortalamalarından (1990/91 - 2020/21) daha düşüktür.

Her hidrografik havza birden fazla rezervuara karşılık gelebilir.