“ 2020'nin son çeyreğinden bu yana, Banco Montepio, en iyi piyasa uygulamalarının benimsenmesi yoluyla dijital geçişi hızlandırmak ve hizmet modelini ayarlamak olan bir dizi operasyonel ayarlama tedbirlerinin uygulanmasını sağlayarak, hem müşteri ile ilgili deneyim ve operasyonel verimlilik”, yılın ilk dokuz aylık sonuçlarını rapor hangi notta banka haklı.

Montepio'ya göre, “perakende ağının optimizasyonu kapsamında, Ekim 2020 ve Eylül 2021 arasında, 73 şube kapatıldı, bunlardan 36 202'nin ilk dokuz ayında”, coğrafi kapsama, karlılık ve şubelerin büyüklüğü dikkate alınarak “halel getirmeksizin müşteri tabanının yeterli kapsamı ve iş üzerinde herhangi bir maddi etkisi olmadan”, onlar garanti.

İşgücünün evrimi ile ilgili olarak, Banco Montepio grubu “2021'in ilk dokuz ayının sonunda toplam 3.589 çalışanı vardı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla 344 (yüzde -8.7) azaldı”, aynı notu okuyor.

Montepio, 2021 yılının ilk dokuz ayında 14,2 milyon € kayıpları, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 56,8 milyon € negatif sonuçlara kıyasla yüzde 75 iyileşme kaydetti.