Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hükümetin hemşire müdürü (522) ve hemşire uzmanı (1.383) kategorilerinde hemşirelik kariyerlerinde işleri doldurmak için yarışmaların açılmasına yetki verdiğini belirtti.

Kıdemli eczacı danışmanı (20 iş) ve eczacı danışman (80) kategorileri için de ihaleler açıldı.

Kıdemli sağlık teknisyenlerine gelince, kıdemli danışman (25), danışman (40) ve baş asistan (90 iş) kategorilerinde bir yarışma açıldı.

“ Bu önlem, kariyer iç hiyerarşisinin kademeli olarak yeniden dengelenmesine izin vererek, ilgili çalışanlara Ulusal Sağlık Servisi içinde geleceğe bir bakış açısı vererek, kariyerlerin normal gelişimine devam etmeyi amaçlıyor”, diyor Sağlık Bakanlığı notta.