Diário da República'da yayınlanan yasa 11 Ocak 2022'de SEF'in sona ermesini sağlar.

Cumhuriyet Meclisi'ne teslim edilen Sosyalist Parti tasarısı, Portekiz'de son haftalarda Covid-19 epidemiyolojik durumun evriminin gerekçesi ile bu güvenlik hizmetinin yok oluşunu altı ay daha erteledi. kontrol, yani test ile ilgili kurallara uyumu doğrulama ile ilgili olarak”.

12 Kasım diploması, yabancı vatandaşlarla ilgili olarak SEF'nin mevcut idari yetkilerinin, Hükümetin kararnameyle oluşturması gereken Portekiz Göç ve Sığınma Ajansı (APMA) tarafından ve Enstitü Kayıt Defteri ve Noter (IRN) tarafından gerçekleştirileceğini belirler. PSP, GNR ve PJ'ye polis yetkilerinin devri.