Çevre

Bakanlığı, Portekiz Çevre Ajansı ve Kuzey Bölgesel Koordinasyon ve Kalkınma Komisyonu tarafından onaylanırsa, yapı São João de Ver bucak Pinhal do Conde'ye kurulacak ve ulusal Elektrik şebekesi.

Projeden sorumlu şirket FF Ventures — FFNEV Portugal Lda., Feira Odası başkanı tarafından Lusa'ya açıklandığı gibi, “her yıl saatte 40.500 Megawatt'lık bir üretim “ulaşmayı bekliyor.