Dernek, yardım programlarının uzatılması ve moratoryanın uzatılması gibi sektörü destekleyecek daha fazla tedbirler alınması yönünde çağrıda bulunuyor.

Portekiz'in etkinlik sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 4.500 kişiyi istihdam eden yaklaşık 200 şirketten oluşur.