Bank of Portugal (BdP) göre, turist faaliyetlerinden elde edilen gelirler Kasım 2021'de 892,12 milyon € olarak gerçekleşti ve 2019 yılının aynı dönemine kıyasla%9,5'lik bir azalmayı temsil eden ve hatta 2020 yılının aynı ayına kıyasla%135,5'lik bir artışı yansıtan bir değer.

Kasım Ödemeler Dengesi ile ilgili verilere göre, turist gelirleri - Portekiz'de yabancı turistlerin harcamalarından kaynaklanan - Kasım 2019'da harcanan 986.06 milyon € ile bir yaklaşım gösterdi, hatta pandemik gelişinden önce, ve 378,81€ çok üzerindeydi milyon 2020 yılının aynı ayında kaydedildi.