Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 20'sini veren Bragança belediyesi Mirandela pazarına yakın bir konuşmada Ventura, geçiş ücretlerinin sona ermesi, garantili asgari emeklilik maaşı ve sübvansiyon bağımlılığı suçlamaları gibi yinelenen kampanya temalarına geri döndü.

Kampanyasının “şaka olmadığını” ve “rahatsız edici bir ses” olduğunu vurgulayan André Ventura, ülkenin ademi merkeziyetini daha fazla siyasi gönderiler yaratan bir süreç değil de istediğini vurguladı.

“ Zaten çok fazla politikacımız var. Çalışan ve bu ülkeyi ilerletmek isteyen insanlara ihtiyacımız var,” dedi. Cumhuriyet Meclisi Parlamenter Yasama Bilgi Bölümü tarafından Portekiz'in 100.000 nüfusu başına 2.23 milletvekili olduğunu belirten yakın tarihli bir çalışmayla çelişen, 100 başına 3,38 milletvekili Avrupa ortalamasına kıyasla 000 nüfusu.

André Ventura, PS tarafından önerilen bölgeselleşmenin “bölge valileri, bölgesel parlamentolar veya siyasilere “gerek olmadığını belirterek daha fazla harcama yaratacağına inanıyor.

Onun görüşüne göre, “siyasi ademi merkeziyet” gerekli olmakla birlikte, siyasi yayınlara yapılan harcamaları artırmamalı.